schage-eiendom
Schage Eiendom

Styret og årsrapporter


Styret består av følgende personer, hvor eiere i tillegg til eksterne er representert. Sammensetningen er preget av tung kompetanse fra eiendomsutvikling og næringsliv.

Styreleder

Knut Schage

Styremedlem

Bjørn Schage

Styremedlem

Morten Lager

Styremedlem

Gunnar Bøyum

Styremedlem

Hans Kristian Voldstad

Varamedlem

Marianne Schage

Varamedlem

Richard Schage

Årsrapporter