schage-eiendom
Schage Eiendom

Styret og årsrapporter


Styret består av følgende personer, hvor eiere i tillegg til eksterne er representert. Sammensetningen er preget av tung kompetanse fra eiendomsutvikling og næringsliv.

Styreleder

Knut Schage

Styremedlem

Bjørn Schage

Styremedlem

Morten Lager

Styremedlem

Gunnar Bøyum

Styremedlem

Hans Kristian Voldstad

Varamedlem

Marianne Schage

Varamedlem

Richard Schage

Historiske nøkkeltall

20152016201720182019

Verdijustert egenkapital

4 300 000

4 700 000

5 000 000

5 000 000

5 500 000

Brutto eiendomsverdi

10 100 000

10 100 000

10 400 000

9 500 000

10 100 000

Betalingsmidler

353 429

494 828

676 867

646 730

768 666

Sum driftsinntekter

985 369

1 075 428

936 506

1 462 337

1 238 364

Driftsresultat

132 709

192 301

87 104

629 797

451 559

Alle tall i 1 000 kroner

Årsrapporter