schage-eiendom
Schage Eiendom

Miljø- og samfunnsansvar


I våre prosjekter er vi opptatt av solid og helhetlig tenkning, der vi utvikler varige verdier i samarbeid og forståelse med samfunnet vi er en del av. I tillegg skal vi være modige, tørre å ta sjanser og se mulighetene der andre ikke gjør det. Slik oppfyller vi visjonen vår og blir nyskapende og ledende, samtidig som vi tar samfunnsansvar.


Langsiktighet

Bærekraftighet

Vi har et bevisst forhold til
'40-prosentbransjen'

Dette betyr at bygninger og byggevirksomhet står for 40 % av energibruken og 40 % av CO2-utslippene på verdensbasis. Selv om Norge i stor grad benytter fornybar energi og energieffektive løsninger, er dette en problemstilling vi ikke kan frigjøre oss fra.


Arbeidet viser seg både i tiltak på eksisterende eiendommer, eksempelvis installasjon av nytt energiovervåkningssystem i Skøyen Atrium, og ved BREEAM-sertifisering av nybygg. Det er flere eldre bygg i porteføljen vår. Det betyr at disse eiendommene har et betydelig forbedringspotensiale. Dette tar vi på alvor.

Fokus på bærekraft og langsiktighet innebærer imidlertid mer enn kun  miljøansvaret. Vi ønsker at våre prosjekter skal inspirere og gi positive opplevelser, skape trivsel og tilhørighet for brukere, naboer og lokalsamfunn, samt skape  engasjement hos folk i hele byggets levetid.


En del av bransjen -
en del av løsningen

Som en del av 40-prosentbransjen er vi også en del av løsningen på miljøproblematikken og Schage Eiendom arbeider kontinuerlig med å forbedre miljøavtrykket vårt.

Arkitekturens rolle
i nærmiljøet

I Schage Eiendom er vi opptatt av å bruke spennende arkitektur for å skape miljøer som engasjerer over tid. Vi er også opptatt av å bruke kunst og utsmykning som en del av det visuelle uttrykket i våre bygg. Dette innebærer å tenke estetikk i hele prosessen.