schage-eiendom
Schage Eiendom


Nyskapende, ledende og på lag med samfunnet

I Schage Eiendom vet vi at prosjektene våre har betydning for folk, for lokalsamfunn og at vi har en unik mulighet til å påvirke miljøene vi arbeider i. Det legger et ekstra ansvar på oss som eiendomsutviklere og forvaltere, for å sørge for at vi bidrar til samfunnsutviklingen på en god og bærekraftig måte.


Med et ønske om å gå foran

Visjonen vår definerer at vi skal tørre å gå i front med nye og bedre løsninger, samt å ha et langsiktig perspektiv på det arbeidet vi gjør. Vi bygger kvalitet, brukervennlighet og estetiske uttrykk som skal vare i flere generasjoner.

Finn en ansattStyret og årsrapporter


'Med et ønske om å gå foran' er en visjon og overordnet føring som gjelder for all virksomhet Schage Eiendom driver, og er godt innarbeidet i organisasjonen. I tillegg hviler all virksomhet i Schage Eiendom på fire grunnleggende verdier:

Solid – Vi er seriøse og tenker helhetlig i alt vi holder på med, samt unngår unødvendig risiko.

Langsiktig – Vi utvikler varige verdier på en måte som tar hensyn til ansatte, samfunnet og miljøet.

Samarbeidsvillig – Vi mener de beste resultatene skapes i samarbeid med andre.

Modig – Vi er åpne for å utforske nye muligheter, og ser muligheter der andre ser begrensninger.


Solid

Langsiktig

Samarbeidsvillig

Modig

Vår rettesnor i
det daglige arbeidet

Våre verdier er godt forankret i organisasjonen og ligger til grunn for alt det daglige arbeidet vi gjør i Schage Eiendom. Dette gjelder for prosjektene vi utvikler og vårt miljø- og samfunnsengasjement.

Vårt CSR-arbeid


Schage Eiendom AS bygger på en lang og innholdsrik historie innen eiendomsutvikling. Selskapets røtter kan spores helt tilbake til 1948. Erfaringen innen eiendomsutvikling er bygget opp gjennom 20 innholdsrike år i bransjen.


En historie bygget på  kompetanse
og engasjement

Schage Eiendom har alltid jobbet for å ivareta og legge til rette for mennesker, enten det har vært gjennom bileiendommer, kjøpesentre eller tradisjonell næringseiendom. Siden 2003 har vi fokusert på utvikling av boliger og næringsarealer.

Vår historieBli en del av teamet