schage-eiendom
Schage Eiendom


Nyskapende, ledende
og på lag med samfunnet

I Schage Eiendom vet vi at prosjektene våre har betydning for folk, for lokalsamfunn og at vi har en unik mulighet til å påvirke miljøene vi arbeider i. Det legger et ekstra ansvar på oss som eiendomsutviklere og forvaltere, for å sørge for at vi bidrar til samfunnsutviklingen på en god og bærekraftig måte.


Med et ønske om å gå foran

Visjonen vår definerer at vi skal tørre å gå i front med nye og bedre løsninger, samt å ha et langsiktig perspektiv på det arbeidet vi gjør. Vi bygger kvalitet, brukervennlighet og estetiske uttrykk som skal vare i flere generasjoner.


'Med et ønske om å gå foran' er en visjon og overordnet føring som gjelder for all virksomhet Schage Eiendom driver, og er godt innarbeidet i organisasjonen. I tillegg hviler all virksomhet i Schage Eiendom på fire grunnleggende verdier:

Solid – Vi er seriøse og tenker helhetlig i alt vi holder på med, samt unngår unødvendig risiko.

Langsiktig – Vi utvikler varige verdier på en måte som tar hensyn til ansatte, samfunnet og miljøet.

Samarbeidsvillig – Vi mener de beste resultatene skapes i samarbeid med andre.

Modig – Vi er åpne for å utforske nye muligheter, og ser muligheter der andre ser begrensninger.


Solid

Langsiktig

Samarbeidsvillig

Modig

Vår rettesnor i
det daglige arbeidet

Våre verdier er godt forankret i organisasjonen og ligger til grunn for alt det daglige arbeidet vi gjør i Schage Eiendom. Dette gjelder for prosjektene vi utvikler og vårt miljø- og samfunnsengasjement.


Schage Eiendom AS bygger på en lang og innholdsrik historie innen eiendomsutvikling. Selskapets røtter kan spores helt tilbake til 1948. Erfaringen innen eiendomsutvikling er bygget opp gjennom 20 innholdsrike år i bransjen.


En historie bygget på  kompetanse
og engasjement

Schage Eiendom har alltid jobbet for å ivareta og legge til rette for mennesker, enten det har vært gjennom bileiendommer, kjøpesentre eller tradisjonell næringseiendom. Siden 2003 har vi fokusert på utvikling av boliger og næringsarealer.