schage-eiendom

Alle fakturaer og kreditnotaer sendes elektronisk i samsvar med standarden Elektronisk Handelsformat (EHF).

Alternativt [ … orgnr til gjeldende eiendomsselskap … ]@semine.net

Eiendomsselskapenes organisasjonsnummer er tilgjengelig på www.brreg.no


Kontakt oss

Leter du etter
en ansatt?