schage-eiendom
Schage Eiendom

Vår historie

1936

Strømmen Auto
Opprinnelsen til Schage Eiendom kan spores helt tilbake til 1936. Harald A. Møller starter Strømmen Auto sammen med K. Kolberg og J. de Caspari. Strømmen Auto blir eneforhandlere av de amerikanske bilene Dodge og De Soto. Dette markerer begynnelsen på Harald A. Møllers fantastiske livsverk.

1948

Volkswagen kommer til Norge
Harald A. Møller, tidligere Strømmen Auto, får agenturet på Volkswagen i Norge.

1956

Etablering på Skøyen
Drammensveien 145-147 anskaffes til selskapet. Denne eiendommen er i dag en av de viktigste i Schages portefølje med 40 000 kvm næringsarealer i Skøyen Atrium.

1986

Åpning av Kuben senter
Kuben senter på Hønefoss åpnes og blir en viktig del av Hønefoss sentrum. Dette senteret forble i vår portefølje helt til 2013 da det ble overdratt som en del av en større transaksjon til datterselskapet Salto Eiendom AS.

1992

Bryn Senter åpner
Bryn Senter åpnes i 1992 og blir med sin sentrale beliggenhet både et bydelssenter og et regionsenter for Oslo Øst og Oslo Syd. Bryn Senter har i dag 42 ulike butikker og nærmere 1.7 millioner besøkende hvert år.

1995

Forløperen til Schage Eiendom AS etableres
Møller Bil Eiendom var et eiendomsselskap som skulle forvalte og utvikle den betydelige eiendomsmassen som etterhvert var akkumulert i MøllerGruppen. Det som i dag er Schage Eiendom springer direkte ut av dette selskapet.

Skøyen Atrium bygges
Første byggetrinn i det som i dag er en av Schages hjørnestenseiendommer, sto ferdig i 1995. Nye Skøyen Atrium erstatter det som var en biltomt med et moderne kombinasjonsbygg for bilforretning, kontorer mv.

1998

Virksomheten i Litauen etableres

I 1998 ble det som i dag heter UAB Schage Real Estate etablert i Vilnius i Litauen. Virksomheten var i første omgang knyttet til bileiendommer, men har siden 2003 vært fokusert mot utvikling av boliger og næringsarealer.

Andre byggetrinn ferdigstilles på Skøyen
Skøyen Atrium II står ferdig med totalt 40 000 kvm handels- og kontorarealer. Dette har vært og er en viktig kontantstrømseiendom for Schage og har bidratt til gjennomføringsevne i våre andre prosjekter.


2000

Oppstart i Myrkdalen i Voss

Grunneieravtalen i Myrkdalen i Voss kommune ble inngått i år 2000 og markerer oppstarten på det som i dag er Norges femte største vintersportssted målt i heisomsetning. Med to stolheiser og et hotell som åpnet i 2012, er Myrkdalen en attraktiv destinasjon for friluftsinteresserte både sommer og vinter.


2003

Deling av Møller Gruppen
Møller Gruppen deles i to. Bilvirksomheten beholder firmanavnet og eies av Møller- familien, mens eiendomsvirksomheten videreføres av Sektor Gruppen, nå eid av Schagefamilien.

Sektor Gruppen omfatter Sektor Eiendomsutvikling som driver kjøpesentervirksomhet, og Sektor EiendomPartner, et rent utviklingsselskap som senere skifter navn til Schage Eiendom.

2005

Quadrum i Kristiansand
Sammen med ROM Eiendom ønsket Schage Eiendom å utvikle den gamle jernbanetomten i Kristiansand til et nytt handels-, nærings- og knutepunktsområde. 

Kunstneren Kjell Nupen bidro til utformingen av prosjektet. Ambisjonen var at byggene skulle tilføre nye og spennende arkitektoniske kvaliteter til byen og området.

Schage Eiendom solgte sin andel til Rom Eiendom i 2014.

2006

Schage engasjerer seg i Sande
I 2006 kjøper Schage seg inn i prosjektet Nordre Jarlsberg Brygge i Sande i Vestfold. Det er et større stedsutviklingsprosjekt på det gamle området til Sande Paper Mill. Prosjektet eies sammen med Grua Invest AS. Et utviklingspotensial på ca 1200 enheter.

Etablering av Salto Eiendom
Salto Eiendom, et rent kjøpesenterselskap, etableres med Schage som største aksjonær.

2010

Salg av Sektor Eiendomsutvikling
Sektor Eiendomsutvikling, kjøpesenterselskapet i Sektor-gruppen, selges til NIAM. Bjørn og Knut Schage bestemmer seg for å fortsette å drive Sektor EiendomsPartner sammen.
Selskapet endrer nå navn til Schage Eiendom AS.

Helsfyr Atrium står ferdig
Et av Helsfyrs mest iøynefallende signalbygg, Helsfyr Atrium, står ferdig med bl.a. Schage Eiendom som byggherre. Bygget selges til Fortin.
Schage flytter hovedkontoret fra Skøyen til Helsfyr Atrium.


2011

Kjøper Steen & Strøm Magasin
Schage går sammen med Søylen Næringseiendom og kjøper Steen & Strøm Magasin i Oslo, Norges eldste varemagasin.

2012

Schage kjøper Stortorvet 7
Som et ledd i en langsiktig strategi for å styrke tilstedeværelsen i Oslo sentrum, kjøper Schage Eiendom Stortorvet 7 fra DNB Næringseiendom. Kjøpet inkluderer store deler av kvartalet mellom Stortorvet, Grensen, Nedre Slottsgate og Karl Johans gate. Bygget er utleid frem til 4. kvartal 2019.

Nytt hotell i Myrkdalen
Myrkdalen hotell i Voss åpner dørene for første gang i desember 2012. Med sine 112 rom, tre restauranter, to barer og gode konferansefasiliteter, bidrar hotellet til å løfte Myrkdalen til en fullservice-destinasjon for alle årstider.

2013

Arkitektkonkurranse Stortorvet 7
Det arrangeres en begrenset arkitektkonkurranse for Stortorvet 7. Dark arkitekter går av med seieren med konseptet "Remiks", som på en svært god måte bevarer den gamle fasaden og samtidig tilfører nye verdier til bygget og omgivelsene rundt.

Quadrum Business City igangsatt
Byggingen av Quadrum Business City i Vilnius starter opp. Det er et stort prosjekt med totalt potensiale på 100 000 kvm næringsarealer inkludert parkering.
Leiekontrakt er inngått med DNB for store deler av lokalene.

Christinedal bolig overleveres
112 moderne leiligheter fordelt på tre bygg og med attraktive uteområder blir overlevert til kjøperne på Christinedal.

Salg av kjøpesentre
Kuben senter i Hønefoss og Bryn senter i Oslo overdras til Salto Eiendom som en del av en større transaksjon.

2014

Steen & Strøm selges

Schage Eiendom selger sin andel av Steen & Strøm Magasin til det amerikanske investeringsselskapet Madison International Realty. Under eiertiden ble det igangsatt en betydelig ombygging og fornying av kjøpesenteret. Et helt nytt magasin ble åpnet i november 2014.

Myrkdalen får ny stolheis
En ny stolheis med kapasitet på 2600 gjester i timen åpner i Myrkdalen. Den gir tilgang til fire nye preparerte nedfarter, en ny terrengpark og store frikjøringsområder.
 

2015

Kjøpesenterselskapet Salto Eiendom overtas 100 %
 
Med virkning fra november 2015 overtok Schage Eiendom AS 100 % av aksjene i selskapet Salto Eiendom AS.

Schage kjøper ut medaksjonær i Nordre Jarlsberg Brygge
Sommeren 2015 kjøper Schage ut medaksjonær Grua Invest AS, og forsetter som eneeier i utbyggingsprosjektet Nordre Jarlsberg Brygge AS i Sande.

Administrasjon flytter på seg
I midten av mai flyttet Schage sin administrasjon fra Helsfyr Atrium til flotte nye lokaler i 9. etasje i Nedre Slottsgate 8.

2016

Quadrum Business City i Vilnius åpner dørene
Det miljøvennlige og arkitektonisk meget moderne bygningskomplekset inneholder hovedsakelig kontorer, samt butikker og restauranter på gatenivå og underjordisk parkering. Den største leietakeren i bygget er Luminor Bank, som kjøpte opp DNBs litauiske hovedkontor. 

2017

Skøyen Atrium lll vedtatt av bystyret 
Når det tredje og siste byggetrinnet fullføres i 2019, vil Skøyen Atrium bli en av Oslos største kontoreiendommer. Dette blir et av markedets mest innovative bygg med tanke på fremtidens arbeidsformer.  

2018

Salto Eiendom selges til Scala Retail Property 
Det nye sammenslåtte selskapet Scala Eiendom, blir et sterkt kjøpesenterselskap med tilsammen 20 kjøpesentereiendommer. Målet er å skape det fremste industrielle miljøet for forvaltning, utvikling og drift av kjøpesentre i Norge. 

2019

Skøyen Atrium III - Et nytt og moderne kontorbygg
Det tredje og siste byggetrinnet i Skøyen Atrium ble ferdigstilt i oktober.
Sammen med den eksisterende bygningsmasse blir Skøyen Atrium en av landets største kontoreiendommer på til sammen 65.000 kvadratmeter.

Quadrum Business City i Vilnius selges
Salget måles til den å være den største kontortransaksjonen i Baltikum noensinne. Avtalen ble signert i oktober med overlevering i desember.

2020

Stortorvet 7
Rehabiliterings- og påbyggingsarbeider igangsettes. Det ikoniske gamle bankbygget S7 skal gjenåpnes i mars 2023 med totalt 33.000 kvm.

Administrasjon flytter på seg
I januar 2020 flyttet Schage sin administrasjon fra Nedre Slottsgate 8 til nye flotte lokaler i Skøyen Atrium. 

2021

Arena By Schage
Kontorhotellet Arena åpner i Skøyen Atrium med kapasitet til å huse ca 200 arbeidsplasser. 

Myrkdalen
Skidestinasjonen Myrkdalen fusjoneres inn i reiselivssatsingen Norway ’s Best.

Rortunet
Schage ferdigstiller og overleverer Rortunet kjøpesenter med 30 butikk- og serveringsteder inkludert 122 leiligheter.

 


2023

Stortorvet 7
S7 står ferdig i ny drakt. Ferdigstilte lokaler overlevers til EY, Spaces og Huddly våren 2023.

Nordre Jarlsberg Brygge
Byggetrinnet Bryggeparken med 104 leiligheter ferdigstilles og overleveres.

Scala Eiendom
Schage Eiendom selger sine aksjer i Scala Eiendom til hhv. CC Eiendom, Joh. Johannson Eiendom og Colligo. Sammen med eksisterende aksjonærer Fredriksborg og Norgesgruppen danner disse et nytt norsk eierlag i kjøpesenter og utviklingsselskapet Scala.

Rortunet
Som en del av Scala transaksjonen, kjøper Scala Eiendom Rortunet Senter i Asker fra Schage Eiendom.

2024

Stortorvet 7
Det ikoniske og prisbelønte kontorbygget selges til KLP for en brutto eiendomsverdi på over 2,5 milliarder kroner. Salget er den største transaksjonen av en enkelt eiendom i Norge siden 2020. Schage Eiendom mottok prisene OMA Awards, Cityprisen og Årets Bygg for vel gjennomført byutvvikling og transformasjonsprosjekt i 2023.