schage-eiendom

STORTORVET

I 2012 kjøpte Schage Eiendom Stortorvet 7, som et ledd i å styrke vår tilstedeværelse i Oslo sentrum. Eiendommen består av nesten hele kvartalet mellom Stortorvet, Nedre Slottsgate, Karl Johans gate og Grensen. Med sin svært sentrale beliggenhet, praktisk talt midt i byen, blir Stortorvet 7 en ny signaleiendom når den står ferdig utviklet.

30 000 m²

100 % eierandel


Kvartalet består av flere bygningskropper, bygget i ulike tidsepoker, som senere er innvendig integrert med hverandre. Eiendommen inneholder i dag primært kontorarealer. I 1. og 2. etasje er det handel og under bakkenivå er det store arealer med lager og parkering.
Et funksjonelt løft

Schage jobber målrettet med videreutvikling av Stortorvet. Visjonen er å bidra til å gi eiendommen og torvet et betydelig visuelt og funksjonelt løft – til glede for byggets brukere og alle andre som ferdes i den mest sentrale delen av hovedstaden.Historiske verdier

I 2013 ble det avholdt en arkitektkonkurranse med formål å oppruste kvartalet og samtidig ivareta de historiske verdiene bygget representerer. Dark Arkitekter vant konkurransen med sitt bidrag «Remiks» som fremhever byggets arkitektur og plass i byrommet.

Stortorvet 7, Oslo

Vil du vite mer om dette prosjektet?