schage-eiendom

STORTORVET 7

I 2012 kjøpte vi Stortorvet 7 som et ledd i å styrke vår tilstedeværelse i Oslo sentrum. Eiendommen består av nesten hele kvartalet mellom Stortorvet, Nedre Slottsgate, Karl Johans gate og Grensen. Med sin svært sentrale beliggenhet, praktisk talt midt i byen, fremstår Stortorvet 7 som en ny og totalrehabilitert signaleiendom.

32 800 m²

100 % eierandel


Kvartalet består av 5 forskjellige bygningskropper, og er bygget i ulike tidsepoker som senere er innvendig integrert med hverandre. Eiendommen inneholder i dag primært kontorarealer. I 1. og 2. etasje er det handel, og under bakkenivå er det store arealer med bla lager, tekniske rom og sykkelparkering.
Et funksjonelt løft

Schage har jobbet målrettet med videreutvikling av Stortorvet 7. Visjonen har vært å bidra til å gi eiendommen og torvet et betydelig visuelt og funksjonelt løft – til glede for byggets brukere og alle andre som ferdes i den mest sentrale delen av hovedstaden. Våren 2023 stod kvartalet klart etter tre år med totalrehabilitering.Historiske verdier og totalrehabilitering

Hvert av byggene har særegne kvaliteter som er med å gi prosjektet arkitektonisk rikdom. Oppgaven var å omorganisere og fornye eksisterende bygningsmasse og ved enkle arkitektoniske grep å gi nytt liv til kvartalet. Stortorvet 7 er et bærekraftig prosjekt i kraft av å transformere og gjenbruke eksisterende bygningsmasse, fremfor å rive. Prosjektet har handlet om å omorganisere og rydde i eksisterende planer for å effektivisere eksisterende arealer til fordel for økt utnyttelse.  
Stortorvet 7 er et av de større transformasjonsprosjektene i indre Oslo by i nyere tid.

Stortorvet 7, Oslo

Vil du vite mer om dette prosjektet?