schage-eiendom

SCALA EIENDOM

Schage er medeier i Scala Eiendom som eier og forvalter 19 kjøpesentre med en omsetning på 8,5 mrd NOK. Scala er Norges fjerde største kjøpesentergruppering, og den største med åpen norsk eierstruktur.

250 000 m²

24 % eierandel


 

Salto Eiendom og Scala Eiendom, som i dag eier 10 kjøpesentereiendommer hver, fusjonerer i juni 2018. Målet er å skape det fremste industrielle miljøet for forvaltning, utvikling og drift av kjøpesentre i Norge. Kjøpesentrene skal videreutvikles med utgangspunkt i den daglige og ukentlige handelen, og skal være forankret i og tilpasset lokalt markedspotensial, moderne handlevaner og lokale, norske handlemønstre.

Felles for vinnersentrene i fremtiden vil være nærhet til kundene, enkelhet og at eiendommene fremstår moderne i uttrykk og butikkmiks.

Salto Eiendom var før sammenslåingen eid 100 % av Schage Eiendom.