schage-eiendom

SCALA EIENDOM

Schage er medeier i Scala Eiendom som eier og forvalter tilsammen 24 kjøpesentre.

520 000 m²

23 % eierandel


Schage er medeier i Scala Eiendom, et norsk industrielt kjøpesenterselskap med 24 kjøpesentre  fra Sortland i nord til Grimstad i sør. Butikkomsetningen i kjøpesentrene i Scala Eiendom passerte 13.8 mrd kr i 2022 og har over 34 millioner årlig besøkende.