schage-eiendom

SCALA EIENDOM

Schage er medeier i Scala Eiendom som eier og forvalter 19 kjøpesentre med en omsetning på 8,5 mrd NOK. Scala er Norges fjerde største kjøpesentergruppering, og den største med åpen norsk eierstruktur.

Til nettside

250 000 m²

24 % eierandel


 

Salto Eiendom og Scala Eiendom, som i dag eier 10 kjøpesentereiendommer hver, fusjonerer i juni 2018. Målet er å skape det fremste industrielle miljøet for forvaltning, utvikling og drift av kjøpesentre i Norge. Kjøpesentrene skal videreutvikles med utgangspunkt i den daglige og ukentlige handelen, og skal være forankret i og tilpasset lokalt markedspotensial, moderne handlevaner og lokale, norske handlemønstre.

Felles for vinnersentrene i fremtiden vil være nærhet til kundene, enkelhet og at eiendommene fremstår moderne i uttrykk og butikkmiks.

Salto Eiendom var før sammenslåingen eid 100 % av Schage Eiendom.