schage-eiendom

QUADRUM KRISTIANSAND

Sammen med ROM Eiendom ønsket Schage Eiendom å utvikle den gamle jernbanetomten i Kristiansand til et nytt handels-, nærings- og knutepunktsområde.

60 000 kvm

Solgt


Kunstneren Kjell Nupen bidro til utformingen av prosjektet. Ambisjonen var at byggene skulle tilføre nye og spennende arkitektoniske kvaliteter til byen og området. Schage Eiendom solgte sin andel til Rom Eiendom i 2014.


Vestre Strandgate, Kristiansand