schage-eiendom

KOKSA EIENDOM

Schage Eiendom var deleier i Koksa Eiendom AS (tidligere IT Fornebu Properties AS). Selskapet ble stiftet i 1997 og har utviklet området rundt den tidligere flyplassen på Fornebu.

160 000 m²

Solgt


Det gamle terminalbygget er gjort om til kontorer og nye kontorbygninger er etablert ved siden av terminalen.
Oppdrag fullført

I 2017 ble det siste tomteområdet solgt og alle eiendeler i selskapet er nå realisert. Området skal nå utvikles med nye bolig- og næringsprosjekter.

Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu

Vil du vite mer om dette prosjektet?