schage-eiendom

HALLINGSKARVET FJELLGREND

Midt mellom Oslo og Bergen, like nedenfor Hallingskarvet Nasjonalpark og inntil nedfartsløypene i Hallingskarvet Skisenter, ligger Hallingskarvet Fjellgrend. Området ligger snøsikkert på ca. 900 m.o.h.

400 hyttetomter

52, 96 % eierandel


Hallingskarvet Fjellgrend ligger i et naturskjønt område. Om vinteren tar Fjellheisen deg opp på snaufjellet, hele 1.244 m.o.h. Sommerstid kan du ta deg opp på Hallingskarvet, eller bade og prøve fiskelykken i Sunddalsfjorden 735 m.o.h.


Tomteområde til salgs

Tomtene ligger rett ved siden av Hallingskarvet Skisenter og området er regulert for utbygging av inntil 400 fritidsboliger. Tomtene ligger ute for salg i markedet. Den første hytten sto ferdig i 2013.

Hallingskarvet Skisenter, 3577 Hovet

Vil du vite mer om dette prosjektet?