schage-eiendom

CHRISTINEDAL BOLIG

Christinedal er en liten grønn oase på Bryn i Oslo med 112 moderne leiligheter fordelt på tre bygg.

112 leiligheter

Solgt


I prosjektet ble det vektlagt lyse, luftige rom med gode fleksible planløsninger. Hyggelige utomhusarealer med gangveier, plen, beplantning og lekeplass ble også vektlagt for å skape trivsel for beboere og besøkende.

Schage har også lånt ut skulptur av kunstneren Nupen.

Boligprosjektet ble ferdigstilt i september 2014.Verneverdig

Den verneverdige dammen og broen er oppgradert, og et vannelement bukter seg gjennom det indre gårdstunet. Midt i hagen ligger en liten vernet “stue” som er rehabilitert og stilt til disposisjon for sameiet.

Østensjøveien 81, 0667 Oslo