schage-eiendom

Yara velger Skøyen Atrium

Yara, et stolt industriselskap og en av verdens ledende gjødselprodusenter, har lenge vurdert ulike alternativer for å møte selskapets behov for større kontorarealer. Yara har holdt til på Skøyen i flere år, og må ikke flytte mange meterne når de nå har funnet lokaler. Yara har valgt Skøyen Atrium for å løse behovet for ytterligere areal.

Som en stor internasjonal og børsnotert aktør har Yara en rekke krav til standard og fasiliteter, service og sikkerhet. For Yara har det vært spesielt viktig at de ansatte det gjelder skal oppleve det som positivt å flytte fra Yaras hovedkontor og til Skøyen Atrium.

Med Skøyen Atrium løser Schage Yara sine behov i et topp moderne bygg med fremtidsrettede løsninger.