schage-eiendom

Schage kjøper ut medaksjonær i Nordre Jarlsberg Brygge.

Schage Eiendom AS kjøper ut medaksjonær Grua Invest, og forsetter som eneeier i utbyggingsprosjektet Nordre Jarlsberg Brygge AS i Sande.

Schage Eiendom kjøpte 50,10 prosent av aksjene i Nordre Jarlsberg Brygge AS i 2006, og har siden drevet prosjektet sammen med Grua Invest og daglig leder Håkon Kristiansen som eier de øvrige 49,90 prosent av aksjene. Nå har de to eierne blitt enige om at Schage Eiendom kjøper Grua Invests eierpost.

Nordre Jarlsberg Brygge er regulert for 160.000m2 bolig (1.600 leiligheter), 24.000m2 med næring og 1.000 båtplasser.

Siden byggestart i 2009 er det etablert og under oppføring 186 boliger og 347 båtplasser på Nordre Jarlsberg Brygge. Utbyggerne har dessuten investert rundt 120 millioner kroner i infrastruktur med flotte utomhusområder, friområde, sandstrand, kai, brygger, veier, kyststi og rundkjøring.

Boligsalget har gått etter planen, men eierne ønsker å øke utvalget av ulike produkter for derigjennom øke salgsvolumet. Dette er kapitalkrevende og medfører behov for mer likviditet enn hva som til nå er tilført gjennom salg.

Det er i 2015 under arbeid eller planlagt igangsatt bygging av 74 leiligheter på delområdet Utsikten og Hagebyen. Det forventes inne årsskiftet ytterligere igangsetting av 20 leiligheter på området, totalt 94 nye leiligheter og en ny Kiwibutikk.

Det er på de siste14 månedene solgt 71 leiligheter, inklusive 5 resalg på Nordre Jarlsberg Brygge.

For å sikre fremdrift på nye og planlagte byggetrinn og delområder, er partene enige om at Schage Eiendom, som er et kapitalsterkt selskap, driver prosjektet videre som 100 prosent eier, samtidig som Håkon Kristiansen fortsetter som salgsansvarlig for prosjektet.

Prosjektdirektør Anders Sletten i Schage Eiendom AS, som har lang og god erfaring fra bransjen, tar over som daglig leder for Nordre Jarlsberg Brygge AS.

For ytterligere informasjon, kontakt:

- Anders Sletten, daglig leder Nordre Jarlsberg Brygge AS, Tel: 915 79 576

- Egil Svoren, administrerende direktør Schage Eiendom AS, Tel: 900 95 075