schage-eiendom

Schage Eiendom fremstår i ny drakt

For Schage Eiendom er det et mål å være nyskapende, ledende og på lag med samfunnet. Som et ledd i denne målsettingen fremstår Schage Eiendom nå revitalisert og fornyet gjennom nyutviklet grafisk profil.

I arbeidet har det vært viktig å utvikle en ny logo og en visuell profil som umiddelbart gir mottaker inntrykk av profesjonalitet og soliditet.

Logoen fungerer både som del av navnet Schage og som som frittstående ikon gjennom den frigjorte bokstaven A. Ikonet kan også leses som en kobling til Schage-navnets opprinnelse; fjellet Store Skagastølstind.       

Nye nettsider kommer som en forlengelse av arbeidet med ny grafisk profil, og som en konsekvens av ønsket om en plattform som er skikket til å utnytte de digitale mulighetene som finnes for fremtidsrettet eiendomsdrift.