schage-eiendom

Schage Eiendom og Kronprinsparets Fond sammen i kampen mot utenforskap

Schage Eiendom ønsker å bidra til at ungdommer i Norge skal kunne leve gode liv. Gjennom å støtte Kronprinsparets Fond vil Schage Eiendom bidra til at prosjekter som styrker ungdom skal nå ut til enda flere unge.

Vi arbeider for at alle unge skal kunne leve gode liv. Schage Eiendom ønsker å hjelpe ungdom inn fra utenforskap og vi er veldig glade for å ha dem med på laget, sier Irene L. Lystrup, daglig leder i Kronprinsparets Fond.

Kronprinsparets Fond bidrar med kompetanse, kapital og nettverk i fire prosjekter som arbeider med ungdom og utenforskap. Dette er læringstilbudet UngInvest AIB, mentorprogrammet Catalysts, iskremfabrikken Sandwich Brothers og aktivitetssenteret Dale Oen Experience. Fondet står også bak fritidsprogrammet Flyt, som er et tilbud til ungdom i overgangen til videregående skole. 

Eiendomsselskap med hjerte for ungdom  

- Vi har som mål å være modige, tørre å ta sjanser og se mulighetene der andre ikke gjør det. Kronprinsparets Fond tenker på samme måte når de går inn i prosjekter som styrker ungdom. Vi gleder oss til å støtte dette arbeidet, sier Egil Svoren, administrerende direktør i Schage Eiendom. 

Schage Eiendom utvikler boliger og næringsarealer og er opptatt av å kunne gjøre en positiv forskjell for folk og lokalsamfunn på en god og bærekraftig måte. 

Deltakelse for alle 

Kronprinsparets Fonds ambisjon for de neste fem årene er å bidra til at 10 000 unge i Norge skal kunne oppleve mestring, delta i samfunnet og gjennomføre en utdanning. Pandemien har vært ekstra krevende for de unge, og vårt arbeid oppleves viktigere enn noen gang, sier Irene Lystrup, daglig leder i Kronprinsparets Fond.