schage-eiendom

Schage Eiendom forbereder lederskifte i 2024.

Schage Eiendom søker etter ny leder og har engasjert rekrutteringsselskapet Visindi til å lete opp aktuelle kandidater.

Daglig leder av selskapet Egil Svoren har selv tatt initiativ til å forberede et lederskifte i selskapet. Styreleder Knut Schage har engasjert Visindi til å lede arbeidet for styret.

 "Etter snart 30 år i selskapet er det på tide å slippe nye krefter til. Jeg tror timing for et lederskifte er god. Schage er et spennende selskap med to av Oslos flotteste kontoreiendommer i porteføljen. Vi har vært gjennom store utbyggingsprosjekter de siste årene, og ikke minst i en krevende tid med pandemi og krig i Ukraina. Nå har selskapet mulighet til å tenke nytt, og videre endre kursen noe. Ikke minst ved å benytte kompetansen man har, i partnerskap med andre, når man ser etter nye muligheter. Dette har vært en prosess over tid som er godt forberedt sammen med styret og eiere", sier Egil Svoren.

"Vi søker etter en person som kan sette den kommersielle retningen for Schage Eiendom i dagens marked, og samtidig se og utnytte muligheter som kommer. Hovedfokus vil være verdiskapningen i Schage Eiendom. Samtidig ønsker vi en person som kan lede og inspirere våre dyktige medarbeidere", sier styreleder Knut Schage.

 Eierne av Schage Eiendom Sollerud Holding AS (Knut Schage m/familie) og Beetle Invest AS (Bjørn Schage m/familie) har samtidig en pågående eierprosess hvor man etablerer en ny holdingstruktur og en egen eierstrategi. Målsettingen er å rigge selskapet for godt eierskap i en struktur hvor neste generasjon og den enkelte eier får innflytelse i Schage Holding AS. Noe som åpner for et fremtidsbilde hvor Schage Eiendom er en av flere virksomheter til Schage Holding.

«En viktig oppgave er å stabilisere og ruste Schage Eiendom til å stå solid finansielt med sine store eiendommer og å forsterke posisjonen som en viktig eiendomsaktør i bransjen. En viktig faktor er å lete etter mulighetsrommet for optimale løsninger i et mer krevende marked", sier Knut Schage.

 Schage Eiendom har de siste årene gjennomført Strategi Schage 2.0 hvor hovedfokus var å forsterke de store kontantstrøm eiendommen i Oslo. Schage sine to kontoreiendommer Skøyen Atrium og Stortorvet 7 vil gi en stabil kontantstrøm på mer enn 300 mNOK i årlige leieinntekter.    

 "Dette er en mulighet for en som vil videreføre et spennende selskap med gode og langsiktige eiere", sier Egil Svoren. "Det har vært et privilegium å jobbe i Schage Eiendom og det har gitt muligheter til å skape prosjekter som betyr noe, både for stedet de ligger på og for brukerne. I tillegg er det en flott gjeng med 12 kollegaer som hele tiden er i utvikling og som ønsker å få til ting sammen", avslutter Svoren.