schage-eiendom

Schage Eiendom er Miljøfyrtårn-sertifisert

I januar 2022 signerte Schage Eiendom 10 strakstiltak med Norsk Eiendom. Vi sa at bærekraft må ut fra festtalene og inn i bedriftsstrategiene. Schage Eiendom ble Miljøfyrtårn-sertifisert 21. juni 2022.

Vi har jobbet målrettet for å få bevisstgjort hva vi allerede gjør innenfor bærekraft i våre prosjekter. Samtidig har vi forsterket vår strategi for hvordan vi skal arbeide med dette fremover.

Vi er nå i sluttfasen av gjennomføringen av strakstiltakene og ser allerede effekt av å løfte vårt fokus på bærekraft i selskapet.

Daglig leder, Egil Svoren, takker Christine Granøe for å ha ledet arbeidet og fått på plass Miljøfyrtårn-sertifisering av Schage Eiendom på rekordtid. Det hadde ikke vært mulig uten full oppslutning fra alle øvrige i Schage Eiendom som har bidratt i arbeidet, sier Egil Svoren.