schage-eiendom

Salto og Scala slår seg sammen

Salto og Scala slår seg sammen. Selskapet er med dette Norges fjerde største kjøpesenter-aktør.

Salto Eiendom er før sammenslåingen eid 100% av Schage Eiendom, mens Scala Retail Property er eid av Fredriksborg (51%) og Norgesgruppen (49%). Alle de tre eierne står bak den nye satsingen.

Scala Eiendom vil eie og drifte 20 kjøpesentereiendommer, fra Grimstad i sør til Sortland i nord, og ønsker å bidra aktivt til ytterligere konsolidering av det norske kjøpesentermarkedet. Vi bygger nå et lag med aktivt norsk eierskap, med investeringsvilje, korte beslutningslinjer og en uformell og fremoverlent kultur. 

Vårt mål er å skape det fremste industrielle miljøet for forvaltning, utvikling og drift av kjøpesentre i Norge. Våre sentre skal videreutvikles med utgangspunkt i den daglige og ukentlige handelen, og må være forankret i og tilpasset lokalt markedspotensial, moderne handlevaner og lokale, norske handlemønstre. Felles for vinnersentrene i fremtiden vil være nærhet til kundene, enkelhet og at eiendommene fremstår moderne i uttrykk og butikkmiks.