schage-eiendom

S7 vant årets transformasjonsprosjekt!

I tøff konkurranse med Villa Inkognito og Vollsveien 13, ble Stortorvet 7 vinner av årets transformasjonsprosjekt 2023 under gårsdagens OMA Awards.

Nominasjonen følger av at Stortorvet er et prosjekt som har strukket seg langt på kvalitet gjennom transformasjon av eksisterende bygningsmasse i en utfordrende kontekst i indre Oslo by.

Tusen takk til OMA for nominasjonen og prisen, og takk til alle som har bidratt til at S7 er blitt et så vellykket prosjekt!