schage-eiendom

Ny gjev pris til Stortorvet 7

– Årets Bygg er en helhetspris hvor prosjektene skal ha dokumentert fremragende gjennomføring i henhold til en rekke sentrale punkter. Det omfatter blant annet god byggeskikk/arkitektur, seriøsitet, samarbeid i byggeprosessen, innovasjon, HMS og miljø og selvsagt en god kvalitet på totalproduktet, sier jurylederen Per-Arne Horne.

Vinneren ble utropt i forbindelse med Byggedagene, som ble arrangert på Clarion hotel The Hub i Oslo i regi av Byggeindustrien/bygg.no den13. mars 20234

Stortorvet 7 består av nesten hele kvartalet mellom Stortorvet, Nedre Slottsgate, Karl Johans gate og Grensen. Stortorvet 7 i Oslo sentrum består av fem ulike bygg fra ulike tidsepoker. Byggene er nå forent innvendig, og bindes sammen av et stort atrium.

Gjennom tre år har Schage Eiendom sammen med totalentreprenør Vedal Entreprenør restaurert og rehabilitert den eksisterende bygningsmassen på hele 32.000 kvadratmeter. I tillegg har de bygget på 4.000 kvadratmeter med nybygg.

Prosjektet omfatter totalrehabiliering av eksisterende bygningsmasse, etablering av nytt påbygg i niende etasje og innfillbygg mot Karl Johans Gate og Grensen.

Flere av bygningene, inkludert Kredittkassens ikoniske hovedkontor vendt mot Stortorvet, er bevaringsverdige. De fleste fasadene i prosjektet er derfor bevart. Innvendig er de derimot totalforvandlet.

De fem renoverte byggene er Nedre Slottsgate 12 fra 1860, Grensen 2 fra 1883 og Grensen 4 fra 1892, i tillegg til mellombygget og lamellbygget fra 1971.

Prosjektet inneholder kontorer fra tredje til niende etasje, handel og servering på gateplan og i andre etasje. I tillegg blir det restaurant og bar med takterrasse i åttende etasje.

Vedal har bistått Schage Eiendom med utvikling, prosjektledelse og gjennomføring av arbeidene, og selve byggearbeidene startet i april 2020.

Juryleder Per-Arne Horne sier det hvert eneste år leveres en rekke gode prosjekter som utmerker seg innen ulike områder, og at det dermed er en krevende oppgave å kåre de aller beste kandidatene.

– Årets Bygg er en helhetspris hvor prosjektene skal ha dokumentert fremragende gjennomføring i henhold til en rekke sentrale punkter. Det omfatter blant annet god byggeskikk/arkitektur, seriøsitet, samarbeid i byggeprosessen, innovasjon, HMS og miljø og selvsagt en god kvalitet på totalproduktet, sier jurylederen.

Han viser til at det var flere gode prosjekter i årets finaleheat, der man ikke minst merker at selve gjennomføringsfasen er blitt hevet de senere årene, gjennom tettere og bedre samarbeid enn før mellom bestiller og utførende aktører.


Det har vært en stor oppgave å gå gjennom flere hundre prosjekter før man lander på fem finalister. Vi ser at kvaliteten på det som gjøres, og hvordan arbeidet utføres, stadig blir bedre. Selv om dette kjennetegner flere av finalistene, valgte juryen å lande på Stortorvet 7 som årets vinner. Det innehar mange unike kvaliteter, som også gir sentrum av Oslo noe ekstra, sier Horne.

– Det å ta vare på eksiterende byggverk på en god måte er noe som også stadig vil bli viktigere for byggenæringen, og samfunnet som helhet, i tiden som kommer. Derfor er dette også noe juryen ønsker å trekke frem i årets kåring, legger jurylederen til.

Han peker også på et godt samarbeid mellom partene som viktig i årets kåring.

– Dette har vært et krevende prosjekt som ikke hadde vært mulig å gjennomføre uten en tett samhandling mellom de innoverte partene, sier han.

Juryen viser i sin begrunnelse blant annet til at Stortorvet 7 er et omfattende prosjekt, som hver dag vil berøre mange, og at det har vært nødvending med åpen dialog, samarbeid mellom alle parter og fortløpende tilpasninger og justeringer - som har resultert i et sluttprodukt med høy kvalitet, lang bestandighet og fornøyde brukere. Utbyggingen er komplisert med mange ulike detaljer som måtte sys sammen til en større helhet. Prosjektet har en sentrumsnær beliggenhet og er et viktig innslag i bybildet. Prosjektet forener ombruk, gjenbruk og nybygg med god arkitektur og samarbeid på en forbilledlig måte. I sentrum av god design og bærekraftige løsninger i alle detaljer, står et nytt sentralrom inneholdende heis, ramper og trapper som skaper nye forbindelser mellom fem ulike bygg -og ulike nivåer. Klima- og miljøvennlige løsninger går igjen i nye tekniske løsninger og som i gjenbruk av bygningsdeler for leietakerne. Utvikler viser i tillegg omsorg for programmeringen ved at sykler i stor grad har erstattet bilene i parkeringskjelleren og at den frodige takhagen er åpen for publikum. Vinnerprosjektet er et stort, komplisert og krevende prosjekt med høye krav til kvalitet og sluttprodukt.

Øvrige nominerte til prisen var: Legevakten i Oslo, Furuset hageby, Tungtvannskjelleren på Vemork og Glasblokkene.

Juryen består av:

  • Per-Arne Horne (DiBK) (juryleder)
  • Kari Sandberg (EBA)
  • Harald Martin Gjøvaag (Union)
  • Tone Nakstad (Norsk forening for fjellsprengningsteknikk) 
  • Trine Dyrstad Pettersen (Byggevareindustriens Forening) 
  • Arve Brekkhus (Byggeindustrien/bygg.no)
  • Lene Eikefjord (Byggenæringens Mediesenter)

Artikkel: Byggindustrien/Bygg.no v/Christian Aarhus