schage-eiendom

Myrkdalen godkjent som typisk turiststed

Myrkdalen er nå godkjent som typisk turiststed. Det er Fylkesmannen i Hordaland som har godkjent dette.

Å være typisk turiststed innebærer at butikker kan ha fast ordning med søndagsåpent. Godkjenningen gjør at lokale utsalgssteder automatisk får unntak fra hovedregelen i Helligdagsfredloven, som regulerer åpningstider for utsalgssteder.

Tidligere har kommunestyret i Voss stilt seg positive til søndagsåpne butikker i Myrkdalen. Nå er det altså godkjent hos fylkesmannen og vil bli kunngjort i Norsk Lovtidend.