schage-eiendom

Matilda Vinje blir vår nye CEO

Matilda representerer en generasjon med ledere som både forstår verdikjeden og verden rundt, sier styreleder Gunnar Bøyum.

– Vi vil ha et yngre og mer dynamisk selskap som er mer kommersielt og som inngår partnerskap med andre aktører, sa Knut Schage til Estate Nyheter da det ble kjent at Egil Svoren forlot Schage Eiendom og jakten på ny adm. direktør var i gang.

Nå er det klart at Schage Eiendom har ansatt Matilda Vinje som ny adm. direktør i selskapet. Matilda Vinje er utdannet sivilingeniør fra NTNU på linjen for industriell økonomi og teknologiledelse. Hun har vært to år som strategisk rådgiver i Boston Consulting Group, før hun i 2013 begynte i AF Gruppen. Der ble hun leder for AF Eiendom i 2016 før hun i 2020 ble regionsjef i Bonava Oslo.

– Jeg har hatt gleden av å være styreleder i Schage og sittet i styret i mange år. Vi har hatt en god og grundig prosess, ledet an av Visindi og Christian Heiberg. Det var veldig stor interesse blant søkere og vi har hatt intervjuer med mange aktuelle kandidater. Til slutt sto vi igjen med et felt hvor Matilda Vinje ble valgt, sier styreleder Gunnar Bøyum i Schage Eiendom til Estate Nyheter.

– Dette er en veldig spennende utfordring jeg ikke kunne si nei til. Eierne har vært veldig tydelige på at de ønsker å se på strategien i selskapet med nye øyne, og det har de allerede tatt grep for å gjøre, med en fornyelse av styret og styresammensettingen. De er i den fasen hvor de ønsker å se på seg selv med et nytt blik. Da er det veldig attraktivt å komme inn i selskapet. Jeg gleder meg til å bli kjent med de ansatte og selskapet, sier Matilda Vinje til Estate Nyheter.

Gunnar Bøyum mener Matilda Vinje har en sterk og bred ledererfaring fra veldig gode bedrifter.

– Hun har en analytisk angrepsvinkel og god erfaring fra eiendomsbransjen. Vi er veldig fornøyd med valget. Hun representerer en generasjon med ledere som forstår verdikjeden, men de forstår også verden rundt. Vi håper hun kan tiltre fortest mulig. Verden er litt mer utfordrende enn den var for ett og to år siden og da har det vært viktig å bruke god tid på å finne den riktige lederen. Matilda har fokusert på muligheter basert på analyse. Hun er hel ved og opptatt av både håndverk og integritet. Dessuten har hun også track record på at hun leverer det hun sier hun skal levere, sier Bøyum.

Den analytiske angrepsvinkelen, er noe Matilda Vinje gleder seg til å bruke.

– Det er spennende for meg som har den strategibakgrunnen fra BCG. Mandatet jeg har fått, er at ny daglig leder skal få ansvar for å utforme strategien sammen med det nye styret. De har gitt meg noen utfordringer og caser som jeg skulle svare på, og jeg har vært tydelig på å hvilke utfordringer jeg ser i markedet, men også kommet med forslag til hvordan vi kan angripe det. Det viktige nå er å komme inn og bli kjent med selskapet og de ansatte og få opp den faktabasen vi trenger for å få gode vurderinger fremover, sier Vinje.

Kilde; Estate Media.