schage-eiendom
ØVERSTE DEL AV SPANSKETRAPPEN: Egil Svoren og Anders Sletten med deler av den Roma-inspirerte trappen i bakgrunnen. Den vil bli bredere ned mot blokkene som skal bygges som en del av Bryggeparken. Foto: Ingunn Håkestad BråthenØVERSTE DEL AV SPANSKETRAPPEN: Egil Svoren og Anders Sletten med deler av den Roma-inspirerte trappen i bakgrunnen. Den vil bli bredere ned mot blokkene som skal bygges som en del av Bryggeparken. Foto: Ingunn Håkestad Bråthen

Lanserer nytt byggetrinn med «spansketrapp», restaurant og bakeri – men én ting må på plass først

I det neste byggetrinnet på Nordre Jarlsberg Brygge ligger det an til nye møteplasser både inne og ute.

Nordre Jarlsberg Brygge (NJB) er et av de større boligprosjektene på Østlandet. Totalt skal hele prosjektet romme opp mot 1.200 boliger. Nå går utviklerne i gang med salget av den delen som heter Bryggeparken. Første del av Bryggeparken består av tre blokker hvorav to blokker som ligger helt ned med sjøen i front og rommer 64 leiligheter. Hele prosjektet vil bestå av 105 leiligheter når det står ferdig.

Mellom Bryggeparken og det som i dag er innkjøringen til det nedre garasjeanlegget vil det komme en trapp, som er inspirert av Spansketrappen i Roma og skal binde sammen delområdene på en god måte. Halve trappen er allerede bygget, og kostnaden på trappen alene vil være 20 millioner kroner.

– Vi må imponere i alt vi gjør. Vi bygger kvalitet, sier administrerende direktør hos Schage, Egil Svoren, og viser til en rekke materialvalg som ifølge ham er langt over middels kvalitet.

BRYGGEPARKEN: Den delen av NJB som nå legges ut for salg består av både restaurant og bakeri. Foto: Illustrasjon: Rift ASBRYGGEPARKEN: Den delen av NJB som nå legges ut for salg består av både restaurant og bakeri. Foto: Illustrasjon: Rift AS

Restaurant og bakeri på trappene

Nederst i NJBs egen «spansketrapp» vil det komme både restaurant på den ene siden og på den andre siden av trappen er det planlagt med «Mølla Bakeri».

– Dette kommer til å bli et viktig sosialt område, selve hjertet på NJB. Rett framfor restauranten og bakeriet vil det være tilrettelagt for barnefamilier med lekeapparater og ungdommer som vil drive med spill, forteller Svoren.

Leilighetene legges ut for salg. Men det er med et forbehold, for Nordre Jarlsberg Brygge AS fikk et ultimatum fra politikerne i kommunen om at de ikke lenger ville få flere dispensasjoner, men måtte legge en helhetlig områdereguleringsplan som skal behandles politisk denne høsten.

– Det er likevel viktig å poengtere at Bryggeparken ikke har fått en eneste negativ merknad etter at områdeplanen var ute på offentlige høringen i våres, opplyser Svoren

– Vi har vært nødt til å endre på den opprinnelige reguleringsplanen fra 2006. Vi hadde blant annet planlagt med et hotell på Solodden, men innser at dette ikke er levedyktig. I tillegg har vi faktisk skalert ned på antall boliger totalt, fra 160.000 m² til 115.000 m², fortsetter Svoren.

Dyrt å bevare Sliperiet

Et annet mye omtalt punkt er bevaring av Sliperiet. Røster har jobbet for at bygget fra fabrikken i sin tid bør bevares som et minne om hva som en gang var.

– Det som er vårt utgangspunkt er at det ble vedtatt av politikerne tilbake i 2006 hvordan dette området skulle se ut. Det var ikke noe ved Sliperiet som den gang ble funnet bevaringsverdig. Det gjorde at vi la en plan på hvordan dette området skulle se ut og har agert etter en fremdriftsplan. Vi har regnet på at hvis vi skulle flytte Sliperiet vil dette koste 25 millioner kroner og bygningen har begrensede bruksområder. Men vi har svart på dette ved å si at vi kan bruke en del av Sliperiet til en vegg inne i restauranten samt bruke andre deler fra fabrikkens tid til å fortelle historien, sier Svoren.

Stor interesse

Interessen for leiligheter på Nordre Jarlsberg Brygge er stor, allerede har mer enn 20 satt seg på liste for å delta på visninger i begynnelsen av oktober.

– Interessen er stor, mange vet at dette er siste mulighet til å kjøpe leilighet helt i front, sier Anders Sletten som prosjektdirektør hos Schage Eiendom AS

De to representantene for hele prosjektet, NJB, mener også at det enorme boligprosjektet er noe sandesokninger kan være stolte av og at det har tilført bygda verdier.

– For det første blir det tilflytting, alle de som flytter hit legger igjen penger både i Sande og inn til kommunen. Dessuten mener vi at hele prosjektet har vært med på øke boligprisene også, legger Svoren til.

– En motor for mye i Sande

De presiserer også at fellesarealene og bryggeområdet skal være til bruk for alle.

– Vi har så langt lagt ned 130 millioner i infrastruktur og det kommer til å bli lagt ned ytterligere 120 millioner kroner, forklarer Sletten.

Med infrastruktur mener Sletten, rundkjøring, underganger, busslommer, kyststi, brygger, vann/avløp, lekeplasser, med mer.

– Dette er på en måte en motor for veldig mye annet i Sande, fortsetter Svoren.

Men han er ærlig på at det har vært en øvelse å stå i boligprosjektet de siste 15 årene. For alt har tatt lengre tid enn man først trodde.

– Hadde vi visst hvor lang tid dette prosjektet har tatt, hadde vi nok aldri startet det. Men når vi først har startet det, må vi forsøke å stå i det, sier han.