schage-eiendom

Endelig klarsignal for Skøyen Atrium III

I begynnelsen av 2015 ble mange av utviklingsprosjektene på Skøyen satt på hold. Grunnen var at daværende byråd Bård Folke Fredriksen ville ha et større byplangrep for Skøyen. Blant prosjektene som ble stoppet var Schage Eiendoms prosjekt Skøyen Atrium III.

Den 29. mars i år ble Schages planer vedtatt av bystyret. Forberedende byggearbeider er i gang, men prosjektet vil først bygges ferdig når det er inngått leieavtale med første leietaker. Byggetiden er i underkant av 2 år.

Prosjektet er godt gjennomtenkt og i tråd med ønsket utvikling av Skøyen. Som en langsiktig eier skal Schage bygge et bygg med svært gode og varige kvaliteter, tilrettelagt for fremtidens arbeidsformer. Prosjektet skal tilføre verdier også næringsdrivende og beboere i nærområdet.

Det tredje og siste byggetrinnet i Drammensveien 145-147 vil bli 12 etasjer høyt. Det totale arealet blir på 26 000 kvadratmeter inkludert arealer under bakken. Utbyggingen av kvartaler vil øke totalarealet i kvartalet fra ca 40 000 kvm til ca 65 000 kvm og gjør dermed Skøyen Atrium til en av Oslos største kontoreiendommer. Hele kvartalet vil bli fornyet og tilrettelagt med større og bedre fellesfailiteter og infrastruktur, samt et stort og hyggelig gårdsrom.Eiendommen er prosjektert etter høyeste miljøsertifisering, Energimerke A, samt BREEAM-NOR Excellent klassifisering.

Kontakt:
Vegard Netland Martinsen, Markedssjef
Tlf: +47 992 76 207
Mail: vnm@schage.no

Vibecke Falster, Markedskoordinator
Tlf: +47 922 76 207
Mail: vf@schage.no