schage-eiendom

NORDRE JARLSBERG BRYGGE

Nordre Jarlsberg Brygge ligger i Sande kommune nord i Vestfold og er et unikt og særdeles attraktivt bolig- og fritidsområde med tøffelavstand til badeplassen.

100 % eierandel

1 200 boliger

1 000 båtplasser


Prosjektet ligger idyllisk til, vestvendt og kun 15 minutter med bil fra Drammen og 40 minutter fra Oslo.Sjø og strand

Området består av flere delområder, hvor Utsikten var det første ferdigstilte byggetrinnet som i dag består av høykvalitets leiligheter med nærhet til sjø og strand.

112 fritidsboliger

Det er i gangsatt en reguleringsprosess som skal åpne for etablering av omkring 112 fritidsboliger, med maritimt preg og nærhet til vannet som sentrale egenskaper. Vi liker å si at vi med dette flytter Sørlandet nærmere Oslo.


Nordre Jarlsberg Brygge, 3070 Selvikbukta

Vil du vite mer om dette prosjektet?