schage-eiendom

GAMLE KONGEVEI KLØFTA

Midt mellom Oslo og Gardermoen planlegges et veiserviceanlegg med 12 seksjoner for etablering av restaurant, bilforretning, veikro og lagerbygg med tilhørende kontor, samt muligheter for hotell.

30 000 m²

100 % eierandel


Schage Eiendom har inngått avtale med Real Development AS om salg av prosjektet. Real Development forestår utvikling av området, herunder utleie og salg av seksjonene.
Med umiddelbar tilgjengelighet til E6 i begge retninger, samt E16 mot Kongsvinger, er tomten ideell for aktører med behov for en god beliggenhet og fin eksponering mot E6.

Gamle Kongevei , Kløfta

Vil du vite mer om dette prosjektet?