schage-eiendom
Schage Eiendom

Styret og årsrapporter

Styret består av seks personer, hvor eiere i tillegg til tre teksterne er representert. Sammensetningen er preget av tung kompetanse fra eiendomsutvikling og næringsliv.

Styreleder
Knut Schage

Styremedlemmer
Bjørn Schage
Marianne Schage (varamedlem)
Richard Schage (varamedlem)
Morten Lager
Gunnar Bøyum
Hans Kristian Voldstad

Årsrapporter