schage-eiendom

Vi søker ny konsernregnskapssjef

Schage Eiendom søker en operasjonell og faglig sterk konsernregnskapssjef med interesse for eiendom.

Du vil ha operativt ansvar for konsernets finansielle rapportering inkl. rutiner og prosesser, og inneha en viktig rolle i selskapets videre utvikling. Vi ser etter deg som har interesse for konsernregnskap, god internkontroll, og digitalisering og utnyttelse av systemer. Du vil bli del av et økonomi- og finansteam på 4 personer og rapportere til CFO.

Ansvarsområder: 

 • Operativt ansvar for gruppens konsernregnskap inkl. utarbeidelse av Schage konsernets løpende måneds- og årsrapportering til ledelsen.
 • Ansvarlig for lovpålagt regnskapsrapportering, skatt, avgift og annen rapportering til offentlige myndigheter.
 • Hovedkontakt mot revisor og ansvarlig for oppfølging av ekstern regnskapsfører og kvalitet i selskapsregnskap.
 • Lede og utvikle Schages internkontroll for god kvalitet i finansiell rapportering, samt utvikling av interne rutiner og prosesser.
 • Kontinuerlig forbedring og bidra til effektivisering av finansiell rapportering med fokus på digitalisering og utnyttelse av systemer.
 • Utvikling av analyser og finansielle rapporter relatert til prosjektaktivitet og løpende drift inkl. bidragsyter i budsjett/prognoseprosses.
 • Bistand i prosjektarbeid og en faglig støttespiller innen økonomi og mot virksomheten forøvrig.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere økonomisk utdanning, fortrinnsvis Master i regnskap og revisjon (MRR) / statsautorisert revisor.
 • Minimum 5-6 års relevant erfaring fra revisjon eller tilsvarende, gjerne med noe operasjonell erfaring.
 • Sterk kompetanse innen regnskap, skatt, avgift, og erfaring med konsolidering og konsernregnskap.
 • God forretnings- og økonomiforståelse for å sikre at regnskapene til enhver tid reflekterer den underliggende finansielle stilling.
 • Interesse for å bruke teknologi for å skape effektive prosesser.
 • God systemforståelse og sterk kunnskap i Excel og PowerPoint.
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper:

 • Regnskapsfaglig sterk.
 • Analytisk, nøyaktig og strukturert, samt evner å formidle komplekse problemstillinger.
 • Selvstendig, ansvarsbevisst og med høy gjennomføringsevne.
 • Lagspiller og gode samarbeidsevner.
 • Forretnings- og løsningsorientert.
 • Interesse for prosjekt og eiendom.

Schage tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgaver og gode personlige- og faglige utviklingsmuligheter i et selskap som har som mål å være nyskapende, ledende og på lag med samfunnet.
 • Får mulighet til å bli en sentral lagspiller i et kompetent prosjekt- og utviklingsorientert miljø.
 • Et åpent og inkluderende arbeidsmiljø.
 • Konkurransedyktig lønn. Gode velferdsgoder og pensjonsordninger.

Ytterligere informasjon om stillingen kan også fås ved å kontakte Finansdirektør | CFO, Heidi Ulmo, på mob: 90 91 93 25 eller hu@schage.no.